Brązowy

Brak wiary w siebie, poczucie zagrożenia - takie znaczenie przypisuje się kolorowi brązowemu. Symbolizuje też nudę i zwyczajność oraz przeciętność intelektualną. Może oznaczać materializm w złym tego słowa znaczeniu.