Wykaz kolorów. nazwy kolorów w xhtml i CSS

Kolory podstawowe

W języku XHTML i CSS dla podstawowych kolorów można (oprócz kodów heksadecymalnych) wykorzystać predefiniowane nazwy. Jest to paleta 16 kolorów podstawowych:

fuchsia #FF00FF
blue #0000FF
teal #008080
green #008000
lime #00FF00
olive #808000
silver #C0C0C0
gray #808080
red #FF0000
purple #800080
navy #000080
aqua #00FFFF
white #FFFFFF
maroon #800000
yellow #FFFF00
black #000000