Co to jest kolor

Obraz przesyłany przez narząd oka do mózgu jako wiązka świetlna dopiero tam jest analizowany i interpretowany. Kolor jest psychicznym wrażeniem wywołanym przez mózg z widzialnej (odbieranej) przez oko człowieka fal świetlnych.

Natura koloru dawno temu była zagadką, którą starali się rozwiązać już starożytni Grecy. Zastanawiano się, czy kolor to obiektywna właściwość widzianych przez człowieka przedmiotów. Po wielu latach fizyka udowodniła, że kolor jest zjawiskiem fizycznym, fizykochemicznym i psychiczno-fizjologicznym. Ponieważ natura koloru jest tak złożona, badaniem jego natury musiały zająć się różne gałęzie nauki.

Fizycy uznali, że kolory jako uniwersalne własności, obiektywne i niezmenne w każdych warunkach nie istnieją. Przyjęli oni, że kolor to fale świetlne, które odbijane lub pochłaniane są przez przedmioty.

Fizjologowie doszli do wniosku, że impulsy elektryczne przekazywane z narządu wzroku do mózgu, tam interpretowane tworzą kolor. Siatkówka oka zbudowana z komórek pręcikowych i czopków pobudzana światłem generuję impulsy elektryczne docierające do mózgu. Po zinterpretowaniu przez mózg impulsu nasz umysł kreuje kolor przedmiotu, na który właśnie patrzymy.